İşletme Kategorisi

(5996) Onaya tabi Yem İşletmeleri

BOLVİT ENZYME

Kanatlı & Büyükbaş

Bolvit Enzyme, Mikrobakteriyeldir. Enzimler, Proteinlerden yapılmışlardır ve doğal olarak yalnız canlılar tarafından sentezlenirler. Hücre içerisinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğünü düzenlerler. Çok defa hücre dışında da etkinliklerini korurlar. Solunumun, büyümenin, kas kasılmasının, sinirdeki iletimin, fotosentezin, azot bağlanmasının, deaminasiyonun, sindirim vs.nin temelini oluştururlar.

Enzimler yemlerin sindirimini sağlayan maddelerdir. Yemlere düşük aktiviteli katılmalarına rağmen enzim karışımlarının performansa olan önemli katkıları; yem yapısında yer alan yapısal karbonhidratların kritik olan başlangıç safhası sindirimini ve çözünebilirliklerini iyileştirmesi ile açıklanmaktadır. Böylece yemlerin sindirim hızı artmakta, mikrobiyal aktivite ile fermentasyon olumlu etkilenmekte ve hayvanın verimi artmaktadır.

ENZİMLERİN FAYDALARI

  • Kuru madde sindirilebilirliğinde artma
  • Ham selüloz sindirilebilirliğinde artma
  • Uçucu yağ asitleri miktarında artış
  • Asetat: Propiyonat oranında düşüş
  • Mikrobiyal protein sentezinde artış
  • Üreaz aktivitesinde artış
  • Karbonhidrat yararlanımında iyileşme

Sıvı formattadır.