Bolvit Probiotics

İşletme Onay Tarihi

@Tr-1400083

Onay Tarihi

18/02/2021

İşletme Kategorisi

(5996) Onaya tabi Yem İşletmeleri

BOLVİT PROBIOTICS

Kanatlı & Büyükbaş

Probiyotikler yaşayan mikroorganizmalardır. Bilindiği gibi, antibiyotiklerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki sakıncalarının anlaşılmasından sonra antibiyotiklerin hayvan yemlerinde büyütme faktörü olarak kullanılması yasaklanmıştır. Antibiyotiklerle ilgili bu yasal gelişmeler, oluşan boşluğun doldurulması için probiyotik gibi alternatif yem katkı maddelerini gündeme getirmiştir. Probiyotikler, mide-bağırsak flora ve faunasını düzenlemek, patojen mikroorganizmaların gelişimini engellemek ve yemden yararlanmayı artırmak gibi amaçlarla yeme toz, granül, sıvı süspansiyon, kapsül ve pelet formlarında karıştırılan ya da içme suyuna verilen canlı bakteri veya maya kültürleri içeren biyolojik ürünlerdir.

Probiyotikler hayvan performansını iyileştirmesine rağmen kullanımlarında bazı ayrıcalıklar bulunmaktadır. Nitekim, probiyotiklerin canlı organizmalar içermesi en önemli konudur. Bu yüzden probiyotikler, diğer yem katkı maddeleri benzer şekilde ele alınmamalı ve ticarete sunulmamalıdır. Saklama süresinin uygun olabilmesi için probiyotiklerin, buzdolabında veya serin, kuru bir yerde depolanmalı ve direkt güneş ışığından korunmalıdır. Nem içeriği, pH düzeyi, hava ile temas ve depolanma şartları gibi faktörler probiyotiklerin canlılıklarını önemli düzeyde etkilemektedir. Son yıllarda, yem işleme, ambalajlama ve ürün standardizasyonda ciddi ilerlemeler sağlanmakla birlikte probiyotiklerin etkinliği üzerine yem işlemenin önemli etkileri bulunmaktadır. 

Süt sığırlarının beslenmesinde probiyotik kullanımının etkileri
Bir çok araştırıcı tarafından yapılan çalışmalarda, süt ineklerinde probiyotik kullanımı sonucunda süt miktar ve içeriğine probiyotiklerin önemli etkileri olduğu saptanmıştır. Çeşitli rasyonlardan oluşan ve değişik araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalarının sonuçları aşağıdaki verilmiştir. Süt sığırlarının beslenmesinde probiyotik kullanımının süt miktarına etkisi;

Probiyotik kullanılan laktasyon günleri Süt verimi, kg / gün Süt veriminde gözlenen fark
Kontrol gurubu Probiyotikli grup
0-90 26,4 27,3 +3
60-150 25,9 27,3 +5
150-240 22,0 23,6 +7
56-94 18,9 20,1 +6
7-42 22,0 25,5 +14
0-305 18,7 20,5 +10
0-120 28,7 29,7 +4
0-100 28,7 31,1 +8
150-180 30,9 32,8 +6%

 

Son yıllarda, hayvan beslemede büyütme faktörü olarak antibiyotiklerin kullanımına getirilen sınırlamalardan dolayı alternatif büyütme faktörlerine karşı önemli bir yönelim meydana gelmiştir. Bu bağlamda alternatif bir büyütme faktörü olan probiyotiklerin hayvan beslemede kullanımı yaygınlaşmıştır. Probiyotikler, rekabetle dışlama (competetive exclusion) sayesinde patojen mikroorganizmaların (coli ve salmonella) sayısını düşürerek mide barsak florasının dengeli gelişimini desteklemektedir. Bu nedenle probiyotik kullanımı ile canlı performansında önemli iyileşmeler elde edilebilmektedir.

Sıvı formattadır.

Aşağıdaki linklerden youtube kanalımızdaki videolarımıza göz atabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=QDedBdPgicg

https://www.youtube.com/watch?v=-FCDKgvlXU8

https://www.youtube.com/watch?v=glD93ARRHy8