Bolvit Poultry

İşletme Onay Tarihi

@Tr-1400083

Onay Tarihi

18/02/2021

İşletme Kategorisi

(5996) Onaya tabi Yem İşletmeleri

Bolvit Poultry

Bolvit Poultry, üreticinin daha az maliyet ile, daha kısa sürede, daha kaliteli etlik piliç ve yumurta üretebilmesine katkı sağlayan, tamamen organik bir üründür. Bolvit Poultry, doğada hayvan vücudunda ve hayvansal ürünlerde kalıntı ya da herhangi bir kirliliğe yol açmayan ve kanatlı hayvanlarda verim arttırıcı özellikleri bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış doğal kaynaklı bir yem katkı maddesidir.

Etkileri

Bolvit Poultry, doğal bir ürün olmakla birlikte hayvan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Aşağıdaki etki yolları ile tüm verim arttırıcı ürünlerden ayrılmaktadır ve bu etkiler ülkemizin saygın üniversitelerindeki başarılı bilim adamlarınca yürütülen çalışmalarla hatta kanatlı sektörü sahalarındaki entegrasyonlarımızın raporları ile ispatlanmıştır.

  • Biofilm etkisi
  • Paraimmunolojik etki
  • Antirezorbtif ve adsorbtif etki
  • Antiflojistik ve adstrinjen etki
  • Sekal koliform bakteriler üzerine etki
  • Antiviral etki

SUNUM VE KULLANIM ŞEKLİ

Bolvit Poultry (TOZ) 1,5 kg/ton yeme katılarak kullanılır. 25 KG lık polietilen çuvallarda satışa sunulmuştur.

Normal Biyoregülatör OlarakRiskli Durumlarda
Broylerde500 cc. / ton suyaBroylerde: 750cc. / ton su
Damızlıklarda500 cc. / ton suya Damızlıklarda: 750cc. / ton su
Yumurta Tavuklarında600 cc. / ton suya Yumurta tavuklarında: 750cc. / ton su
Kümesin durumuna göre oranlarda değişiklik yapılabilir.

İçeriği

Humik, Fulvik, Ulmik asitlerin sinerjistik bir kombinasyonudur. Arijinin, Histinin, İzolosin, Lisin, Metlonin, Sistin, Linoleik Asit Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Bakır, Mağnezyum, Çinko, Vitamin A, Vitamin D