Bolvit Poultry

İşletme Onay Tarihi

@Tr-1400083

Onay Tarihi

20/12/2018

İşletme Kategorisi

(5996) Onaya tabi Yem İşletmeleri

Bolvit Poultry

Bolvit Poultry, üreticinin daha az maliyet ile, daha kısa sürede, daha kaliteli etlik piliç ve yumurta üretebilmesine katkı sağlayan, tamamen organik bir üründür. Bolvit Poultry, doğada hayvan vücudunda ve hayvansal ürünlerde kalıntı ya da herhangi bir kirliliğe yol açmayan ve kanatlı hayvanlarda verim arttırıcı özellikleri bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış doğal kaynaklı bir yem katkı maddesidir.

Etkileri

Bolvit Poultry, doğal bir ürün olmakla birlikte hayvan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Aşağıdaki etki yolları ile tüm verim arttırıcı ürünlerden ayrılmaktadır ve bu etkiler ülkemizin saygın üniversitelerindeki başarılı bilim adamlarınca yürütülen çalışmalarla hatta kanatlı sektörü sahalarındaki entegrasyonlarımızın raporları ile ispatlanmıştır.

 • Biofilm etkisi
 • Paraimmunolojik etki
 • Antirezorbtif ve adsorbtif etki
 • Antiflojistik ve adstrinjen etki
 • Sekal koliform bakteriler üzerine etki
 • Antiviral etki

Bolvit Poultry, bu etkileri sonucunda,

Genel Özellikleri

 • Bolvit Poultry, hayvanların büyüme, gelişme, üreme ve ( et, süt, yumurta gibi ) üretim faaliyetlerini yerine getirilmesinde ve gerekli besin maddelerinin vücuda alınmasında kolaylık sağlar.
 • Bolvit Poultry, karbonhitratların, yağların ve proteinlerin kolayca hidrolize edilip sindirilmesini gerçekleştirir.
 • Bolvit Poultry, ağızla alınan gıdaları kan dolaşımında ve lennf sisteminde kolayca absorbe edilmesini sağlar.
 • Bolvit Poultry, besin maddelerinin vücuda alınmasından atıkların dışarıya atılıncaya kadar geçirdiği değişimleri, yani metobolizmayı düzenli bir şekilde ayarlar.
 • Bolvit Poultry, hayvanların içme sularına katılarak kullanıldığında sürü içindeki her hayvanın Bolworm Chicken’i yeterli miktarda almasını sağlar.
 • Bolvit Poultry, lezzeti hayvanların severek alacağı şekilde düzenlenmiştir.
 • Bolvit Poultry ’nin kullanılması ve doze edilmesi çok kolay ve pratiktir.
 • Bolvit Poultry, içme suyuna konulduğunda kullanım süresi bakımından günlerce etkisini korur.

Etlik Piliçlerde

 • Et üretiminin ve kalitesinin artışı,
 • Ortalama canlı ağırlıkta artış,
 • Yem dönüşüm oranında ve yemden yararlanmada artış,
 • Hastalıklara karşı direnç artışı,
 • Klimatik değişikliklere adaptasyon,
 • Mortalitede azalma,
 • Aşı, gaga kesimi, kirli hava, taşıma, sıcaklık ve diğer stres faktörleri tarafından oluşturulan olumsuz etkilerin giderilmesi,
 • Kümeslerde amonyak kokusunun giderilmesi,
 • Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının giderilmesine destek olma,
 • Hayvanlardaki kemik doku gelişimine destek olma ve eklem problemlerini azaltma,
 • Eklem problemlerinde azalma,
 • Yağlı karaciğer sedromunda azalma,
 • Besi performansında ve bağırsak mikroflorasında olumlu etkileri görülmektedir.
 • Bolvit Poultry: Kesim ve kesim sonrası et kalitesi parametrelerine olan etkileri incelenmiş ve endüstri ve tüketim açısından olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Yumurta Tavuklarında

 • Yumurta verimiyle kalitesini arttırma, yumurta kabuk oluşumunu destekleme ve kalitesini iyileştirme,
 • Yem dönüşüm oranında ve yemden yararlanmada artış,
 • Hastalıklara karşı direnç artışı,
 • Klimatik değişikliklere adaptasyon,
 • Mortalitede azalma,
 • Aşı, gaga kesimi, kirli hava, taşıma, sıcaklık ve diğer stres faktörleri tarafından oluşturulan olumsuz etkilerin giderilmesi,
 • Kümeslerde amonyak kokusunun giderilmesi,
 • Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının giderilmesine destek olma,
 • Yağlı karaciğer sedromunda azalma,
 • Yaşlı tavuklarda; uzun süren verim dönemi,
 • Yumurta yağ asidi kompozisyonunda olumlu etki,
 • Yumurta kolestrolünde düşme,
 • Kan serum parametrelerinde; protein ve kolestrol düzeylerinde etkileri gözlemlenmiştir.

Bolvit Poultry, kalsiyum metabolizmasına olan olumlu etkileri sonucunda kaliteli yumurta kabuğu oluşumunu sağlar.

TAVUKÇULUKTA

 • Yemin ete ve yumurtaya dönüşümünde
 • Yem tasarrufunda
 • Ölüm oranlarının minimize edilmesinde
 • Broylerde erken kesimde ve et artışı sağlamada
 • Kırık yumurta sayısını azaltmada
 • Yumurta kabuğu kalitesinin artışında
 • Stres azaltmada
 • Aşı, nakliye gibi durumlarda
 • İklim durumuna göre yemlemede optimizasyonu geliştirmede
 • Hastalıklara karşı direnç sağlam

SUNUM VE KULLANIM ŞEKLİ

Bolvit Poultry (TOZ) 1,5 kg/ton yeme katılarak kullanılır. 25 KG lık polietilen çuvallarda satışa sunulmuştur.

Normal Biyoregülatör OlarakRiskli Durumlarda
Broylerde500 cc. / ton suyaBroylerde: 750cc. / ton su
Damızlıklarda500 cc. / ton suya Damızlıklarda: 750cc. / ton su
Yumurta Tavuklarında600 cc. / ton suya Yumurta tavuklarında: 750cc. / ton su
Kümesin durumuna göre oranlarda değişiklik yapılabilir.

İçeriği

Humik, Fulvik, Ulmik asitlerin sinerjistik bir kombinasyonudur. Arijinin, Histinin, İzolosin, Lisin, Metlonin, Sistin, Linoleik Asit Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Bakır, Mağnezyum, Çinko, Vitamin A, Vitamin D