Clean Life

bolvit-clean-life
İşletme Onay Tarihi

@Tr-1400083

Onay Tarihi

18/02/2021

İşletme Kategorisi

(5996) Onaya tabi Yem İşletmeleri

Bolvit Clean Life

Bolvit Clean Life, tamamen doğal ve bilimsel bir
üründür. Çevreye ve doğaya zarar, kötü koku yayan
tüm sanayi atıklarında ve imalatlarında çok rahatlıkla
kullanılabilen bir üründür. Uygulama sonrasında
5-10 dakika içerisinde rahatsız edici tüm kokuları
baskılayarak yok eder. Bununla birlikte, kötü kokuya
yayan ortamdaki tüm zararlı mikroorganizmaları yok
eder. Kesinlikle canlılara, çevreye ve doğaya zarar
vermez. Zararlı kalıntı bırakmaz. Hatta bu uygulamanın
yapıldığı birçok atığı, doğal, organik tarımda gübre
olarak kullanabileceğiniz, içerisindeki besin değerleri
artmış ürünler haline getirir.
Şehirlerin gelişmesi ile, birçok işletme insanların
yaşadıkları alanların ortasında kalmıştır. Bu durum
birçok yerde ciddi rahatsızlık ortaya çıkarmaktadır.
İnsanların yaşadıkları bölgelerde hava kalitesinin
artırılmasında çok etkili bir üründür.

GENEL ETKİLERİ
• Amonyak, sülfür başta olmak üzere, kimyasal
ve sanayi atıklarının rahatsız edici tüm kokuları
baskılayarak yok eder.
• Etkisi uygulamadan 5-10 dakika sonra görülür.
• Uygulandığı bölgedeki hava kalitesini artırır.
• Uygulandığı bölgede zararlı mikro organizmaları
öldürür.
• İşe yaramayan atıkların içerisindeki besin değerini
artırır.
• Birçok atığın kaliteli ürün olarak doğal ve organik
tarımda kullanılmasını sağlar.
• Uygulanması çok basittir. Sıvı ya da toz olarak
kullanılabilir.
• Birçok Ar-Ge si olan bilimsel bir üründür.

UYGULAMA ALANLARI;
• Çöp depolama sahalarının (koku ve mikroplar)
rehabilitasyonunda
• Çöp arabalarında, çöp konteynerlerinde ve
kanalizasyonlarda
• Atık suların (koku ve mikroplar) rehabilitasyonunda
• Yerleşim alanlarının içinde kalmış hayvancılık
işletmelerinde
• Yerleşim alanlarının içerisinde kalmış, kötü koku ve
zararlı mikrop yayan işletmelerde
• Salgın hastalıklarda, atık sularda, nehirlerde,
derelerde, kanalizasyonlarda
• Birçok atığın yararlı ürünlere dönüştürülerek geri
kazanılmasında
• Sanayii işletmelerin temizliğinde
• Mezbahalarda, hayvan pazarlarında
• Kötü koku yayıp mikrop içeren atıkların sevkiyatında
• Yerleşim yerlerinde hava kalitesinin artırılmasında
• Park ve bahçelerde aynı anda doğal olarak
dezenfekte yapılarak, bitkilerin ve diğer canlıların
zarar görmeden sağlıklı büyümesinde ve ömürlerinin
uzatılmasında.

BOLVİT CLEAN LIFE ÜRÜN KİMYASI
Bolvit Clean Life uygulandığında sodyum, hidrojen ve
sülfatta parçalanır.
NaHSO –4 > Na + + H + + SO – 4 Hidrojen PH’ı
dönüşür ve amonyağı amonyuma dönüştürür. Bu
amonyum daha sonra, sürünün ömrü boyunca altlık
içinde amonyağın bağlı kalmasını sağlayan sülfat
bölümüne bağlanır. Bolvit Clean Life, çevrede doğal
olarak bulunan ürünlere ayrılan güvenli bir mineral
asittir.
• California Zehirli Maddeler Kontrol Dairesi
tarafından “YEŞiL KiMYA” prensiplerini sağladığı
kabul edilmişir.
• GDO suz ve BSE risksiz malzemedir.
• Tamamen doğal bir üründür, zararlı kimyasal ve
zehir içermez.
• ABD Ulaştırma Bakanlığı tanımına göre tehlikeli
olmayan ürünler sınıfındadır.

KULLANIM:
Sıvı: 1/5 Oranında su ile karıştırılarak uygulanır. (20 Litre
karışım ile 1000 m2
) Toz: 1.000 m2
alan için 50-75 Kg

AMBALAJ:
Sıvı: 1 – 5 – 10 – 20 – 1000 Litre Toz: 20 Kg