Bolvit Cattle

İşletme Onay Tarihi

@Tr-1400083

Onay Tarihi

18/02/2021

İşletme Kategorisi

(5996) Onaya tabi Yem İşletmeleri

Bolvit Cattle

Büyükbaş & Küçükbaş

Bolvit Cattle, üreticinin daha az maliyet ile, daha kısa sürede, daha kaliteli besi üreticiliği ve süt üreticiliğine katkı sağlayan, tamamen organik bir üründür. Bolvit Cattle, doğada hayvan vücudunda ve hayvansal ürünlerde kalıntı ya da herhangi bir kirliliğe yol açmayan ve hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarda verim arttırıcı özellikleri bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış doğal kaynaklı bir yem katkı maddesidir.

ETKİLERİ

Bolvit Cattle doğal bir ürün olmakla birlikte hayvan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Aşağıdaki etki yolları ile tüm verim arttırıcı ürünlerden ayrılmaktadır ve bu etkiler ülkemizin saygın üniversitelerindeki başarılı bilim adamlarınca yürütülen çalışmalarla hatta kanatlı sektörü sahalarındaki entegrasyonlarımızın raporları ile ispatlanmıştır.

  • Biofilm etkisi
  • Paraimmunolojik etki
  • Antirezorbtif ve adsorbtif etki
  • Antiflojistik ve adstrinjen etki
  • Sekal koliform bakteriler üzerine etki
  • Antiviral etki

Bolvit Cattle doğada,hayvan vucudunda ve hayvansal kalıntı yada herhangi bi kirliliğe yol açmayan verim arttırıcıdır.

KULLANIM ve DOZAJ ;

Sığırlarda :

Besi hayvanlarına; her 100 kg canlı ağırlık için yem ve su içinde günde 7 Ml,
Gebe ve süt veren ineklerde; her 100 kg ağırlık için yem ve su içinde günde 10 ml
Buzağı ve Danalara ; Günde 5 Ml

Koyun ve Keçilerde :

Yem veya su içinde günde 10 Ml/hayvan
Gebe veya süt veren hayvanlara, yem veya su içinde günde 20 ml/hayvan

İÇERİĞİ

Humik, Fulvik ve ulmik asitlerin sinerjistik bir kombinasyonudur. Arijinin, Histinin, İzolosin, Lisin, Metlonin, Sistin, Linoleik Asit Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Bakır, Mağnezyum, Çinko, Vitamin A, Vitamin D

*Humus genel ismiyle anılan polimerik polihidroksi asitler incelendiğinde üç gruptan oluştuğu anlaşılmıştır. Baz da çözünen kısmı Hümik asit, asit ve bazda çözünen kısmı Fulvik asit, alkolde çözüneni ise Ulmik asit olarak tanımlanmıştır