Bolvit Cattle

İşletme Onay Tarihi

@Tr-1400083

Onay Tarihi

20/12/2018

İşletme Kategorisi

(5996) Onaya tabi Yem İşletmeleri

Bolvit Cattle

Büyükbaş & Küçükbaş

Bolvit Cattle, üreticinin daha az maliyet ile, daha kısa sürede, daha kaliteli besi üreticiliği ve süt üreticiliğine katkı sağlayan, tamamen organik bir üründür. Bolvit Cattle, doğada hayvan vücudunda ve hayvansal ürünlerde kalıntı ya da herhangi bir kirliliğe yol açmayan ve hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarda verim arttırıcı özellikleri bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış doğal kaynaklı bir yem katkı maddesidir.

ETKİLERİ

Bolvit Cattle doğal bir ürün olmakla birlikte hayvan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Aşağıdaki etki yolları ile tüm verim arttırıcı ürünlerden ayrılmaktadır ve bu etkiler ülkemizin saygın üniversitelerindeki başarılı bilim adamlarınca yürütülen çalışmalarla hatta kanatlı sektörü sahalarındaki entegrasyonlarımızın raporları ile ispatlanmıştır.

 • Biofilm etkisi
 • Paraimmunolojik etki
 • Antirezorbtif ve adsorbtif etki
 • Antiflojistik ve adstrinjen etki
 • Sekal koliform bakteriler üzerine etki
 • Antiviral etki

Bolvit Cattle, bu etkileri sonucunda,

Genel Özellikleri

 • Bolvit Cattle, hayvanların büyüme, gelişme, üreme ve ( et, süt, gibi ) üretim faaliyetlerini yerine getirilmesinde ve gerekli besin maddelerinin vücuda alınmasında kolaylık sağlar.
 • Bolvit Cattle, karbonhitratların, yağların ve proteinlerin kolayca hidrolize edilip sindirilmesini gerçekleştirir.
 • Bolvit Cattle, ağızla alınan gıdaları kan dolaşımında ve lenf sisteminde kolayca absorbe edilmesini sağlar.
 • Bolvit Cattle, besin maddelerinin vücuda alınmasından atıkların dışarıya atılıncaya kadar geçirdiği değişimleri, yani metobolizmayı düzenli bir şekilde ayarlar.
 • Bolvit Cattle, hayvanların içme sularına katılarak kullanıldığında sürü içindeki her hayvanın Bolworm Cattle’i yeterli miktarda almasını sağlar.
 • Bolvit Cattle, lezzeti hayvanların severek alacağı şekilde düzenlenmiştir.
 • Bolvit Cattle’nin kullanılması ve doze edilmesi çok kolay ve pratiktir.
 • Bolvit Cattle, içme suyuna konulduğunda kullanım süresi bakımından günlerce etkisini korur.

Ruminantlarda (Büyükbaş ve küçükbaşlarda)

 • Performansı artırır.
 • Büyümeyi teşvik eder.
 • Karkas artışında olumlu etkileri vardır.
 • Bağırsak sağlığına gelişmesine yardımcı olur.
 • Hücre duvarının geçirgenliğini artırır. Bu artan geçirenlik hücreler ve kemiklerdeki minerallerin taşınmasının kolaylaşmasına izin  verir.
 • Kalfikasyonu geliştirir.
 • Vücutta yaşamı destekleyen mineralleri taşır, toksit metalleri yakar ve vücuttan uzaklaştırır.
 • Hayvanların bağışıklı işlevlerini geliştir.
 • Ölüm oranlarını azaltıcı etki gösterir.
 • Süt oranını ve kalitesini arttırır.

Bolvit Cattle doğada,hayvan vucudunda ve hayvansal kalıntı yada herhangi bi kirliliğe yol açmayan verim arttırıcıdır.

SIĞIR KOYUN ve KEÇİLERDE

 • Besi ve süt veriminin artırılmasında
 • Sütteki yağ oranının artırılmasında
 • Besi hayvanlarının erken kesime gelmesinde
 • Hastalıklara karşı mukavemette
 • Hastalıklardan sonra hızla iyileşmenin desteklenmesinde
 • İştahsızlıkta
 • Süt hummasına karşı önlem alınmasında
 • Laktasyon ve gebelik döneminde çok artan kalsiyum, fosfor ve mağnezyum ihtiyaçlarının karşılanmasında

KULLANIM ve DOZAJ ;

Sığırlarda :

Besi hayvanlarına; her 100 kg canlı ağırlık için yem ve su içinde günde 7 Ml,
Gebe ve süt veren ineklerde; her 100 kg ağırlık için yem ve su içinde günde 10 ml
Buzağı ve Danalara ; Günde 5 Ml

Koyun ve Keçilerde :

Yem veya su içinde günde 10 Ml/hayvan
Gebe veya süt veren hayvanlara, yem veya su içinde günde 20 ml/hayvan

İÇERİĞİ

Humik, Fulvik ve ulmik asitlerin sinerjistik bir kombinasyonudur. Arijinin, Histinin, İzolosin, Lisin, Metlonin, Sistin, Linoleik Asit Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Bakır, Mağnezyum, Çinko, Vitamin A, Vitamin D

*Humus genel ismiyle anılan polimerik polihidroksi asitler incelendiğinde üç gruptan oluştuğu anlaşılmıştır. Baz da çözünen kısmı Hümik asit, asit ve bazda çözünen kısmı Fulvik asit, alkolde çözüneni ise Ulmik asit olarak tanımlanmıştır